Prayers in

Norwegian


Our Father


Fader vår, du som er i himmelen!
Helliget vorde ditt navn. Komme ditt rike,
Skje din vilje, som i himmelen så og på jorden.
Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld
som vi og forlater våre skyldnere,
og led oss ikke inn i fristelse,
men fri oss fra det onde. Amen.HAIL MARY


Hill deg, Maria, full av nåde, Herren er med deg,
velsignet er du iblandt kvinnene, og velsignet er ditt
livs frukt, Jesus.
Hellige Maria, Guds Mor, be for oss syndere,
nå og i vår dødstime. Amen.


Glory Be To The Father


Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige Ånd,
som det var i opphavet så nå og alltid og i all evighet.
Amen.Thanks to David G. Landsnes, M.D.Back to Prayer Page