Prayers in

Lithuanian


HAIL MARY


Sveika Marija, Malon s pilnoji,
Vie pats su Tavimi.
Tu pagirta tarp moter
ir pagirtas tavo ios vaisius J zus.
ventoji Marija, Dievo motina,
Melsk u mus nusi d j lius dabar
ir m s mirties valandoje.
Amen.Back to Prayer Page