Prayers in

DanishOUR FATHER


Fader vor! Du, som er i Himlen.
Helliget vorde dit navn.
Komme dit rige.
Ske din viljé, som i Himlen så og på jorden.
Giv os i dag vort daglige brød.
Og forlad os vor skyld,
som og vi forlader vore skyldnere.
Og led os ikke i fristelse,
men frels os fra det onde.Amen.


HAIL MARY


Hil dig, Maria, fuld af nåde!
Herren er med dig!
Velsignet er du iblandt kvinder,
og velsignet er dit livs frugt, Jesus.

Hellige Maria, Guds Moder!
Bed for os syndere,
nu og i vor dødstime. Amen.Glory Be to the Father


Ære være Faderen
og Sønnen
og Helligånden,
som det var i begyndelsen,
så nu og altid og i al evighed. Amen.
Back to Prayer Page