Prayers in

DutchOUR FATHER


Onze Vader, die in de hemel zijt.
Uw Naam worde geheiligd.
Uw Rijk kome,
Uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schuld,
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven.
en leid ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het kwade. Amen.


HAIL MARY


Wees gegroet, Maria, vol van genade.
de Heer is met u.
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen,
en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God.
Bid voor ons zondaars,
nu en in het uur van onze dood. AmenGlory Be to the Father


Eer aan de Vader,
en de Zoon,
en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin
en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.Other Dutch Prayers

Thank you to John Heng
Back to Prayer Page