Prayers in

Irish

Real Audio Com


OUR FATHERClick to Audio Version

(Ár nAthair)

Ár nAthair atá ar neamh,
go naofar d'ainm;
go dtaga do ríocht;
go ndéantar do thoil ar an talamh
mar a dhéantar ar neamh.
Ár n-arán laethúil tabhair dúinn inniu;
agus maith dúinn ár bhfiacha
mar a mhaithimidne dár bhféichiúna féin;
agus ná lig sinn i gcathú,
ach saor sinn ó olc. Amen.


HAIL MARYClick to hear Real Audio Version

Sé do bheatha

Sé do bheatha, a Mhuire,
atá lán de ghrásta,
tá an Tiarna leat;
is beannaithe thú idir mná
agus is beannaithe toradh do bhroinne,
Íosa.
A Naomh Mhuire, a mháthair Dé,
guigh orainn, na peacaigh,
anois agus ar uair ár mbáis. Amen.
Glory Be to the Father


Click to hear Real Audio Version

Glóir don Athair

Glóir don Athair agus don Mhac
agus don Spiorad Naomh;
mar a bhí ó thús,
mar atá anois agus mar a bheas
go brách,
le saol na saol.Amen.See older versions including ogham at Christus Rex

Back to Prayer Page