Prayers in

Welsh


Our Father

Ein Tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddier dy enw, deled dy deyrnas, gwneler dy ewyllys, megis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol. A maddau i ni ein dyledion, fel y maddeuwn ninnau i'n dyledwyr. Ac nac arwain ni i brofedigaeth, eithr gwared ni rhag drwg. Canys eiddot ti yw'r deyrnas, a'r gallu, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen.

Hail Mary


Henffych well, Mair, llawn o ras; yr Arglwydd sydd gyd thi;
bendigedig wyt ti ym mhlith merched, a bendigedig yw Ffrwyth
dy groth di Iesu. Sanctaidd Fair, Mam Duw, gwedda drosom
ni pechaduriaid yr awr hon, ac yn awr ein hangeu. Amen.

Glory Be

Gogoniant i'r Tad ac i'r Mab ac i'r Ysbryd Glan megis yr oedd yn y dechrau y mae'r awr hon ac y bydd yn wastad yn oes oesoedd. Amen.

Thanks to David G. Landsnes, M.D.
and Timothy DaviesBack to Prayer Page